your location:HOME-About

Dean

Chuanzhen Huang

Associate Deans

Zhaoliang Jiang

Cundong Jia

Peng Yao

Assistant Dean

Qinghua SongAcademic Board

Chair:Zhanqiang Liu

Associate Chair:Chuanzhen Huang

Member:

Zhanqiang Liu,Chuanzhen Huang,Jianfeng Li,Yong Wang,Jun Zhao,Peiqi Ge,Qinhe Zhang,Yiqi Zhou,Zengcai Wang,Changan Liu,Songying Chen,Xiliang Liao,Heshan Liu


17923 Jingshi Road,School of Mechanical Engineering,Shandong University(Qianfo Campus),250061
Tel: +86-531-88392239 | Fax: +86-531-88392058 | mech@sdu.edu.cn